CD&V heeft een bezwaar ingediend tegen de voorliggende plannen voor de ecogolf. Met wat er nu voorligt kunnen wij niet akkoord gaan en we zullen alles in het werk stellen om deze plannen bij te sturen.

Sandy Buysschaert (Lijsttrekker CD&V2030): “De voorbije jaren hebben we er meermaals op gewezen dat de site De Sol voor ons meer moet zijn dan een golfterrein. In de gemeenteraad hebben we daar telkens op gehamerd en bijsturing gevraagd. Echter, zonder gehoor. Dus grijpen we het openbaar onderzoek aan om de voorliggende plannen te kunnen bijsturen. Wij willen een meervoudige recreatieve invulling voor deze site. Een golfterrein kan, maar er zijn combinaties mogelijk die ervoor kunnen zorgen dat de ontwikkeling van deze zone ook voor onze eigen inwoners een meerwaarde betekent. Wij gaan er voluit voor om een kinderboerderij te realiseren op deze locatie want iedereen die we aanspreken over ons idee van een kinderboerderij is laaiend enthousiast. Daarnaast willen we er naar streven om het plots verhoogd aantal woonentiteiten tot 400 naar beneden te krijgen en meer de focus te leggen op kernversterking. De partijen die ook kritisch staan tegenover de huidige plannen en die openstaan voor bijsturing van deze plannen hebben aan ons een partner.”

 Voor CD&V is die bijsturing een noodzaak, want de plannen zoals ze nu voorliggen met een groots bouwproject en bijhorend golfterrein hebben hoegenaamd geen draagvlak bij onze bevolking.

Kim Dewulf (kandidaat CD&V2030): “Daarbij komt dat de woonbehoefte die naar voor wordt geschoven genuanceerd kan worden. Rekening houdend met de leegstand op ons grondgebied, de reeds gerealiseerde en de nog geplande ontwikkelingen zoals de Lange Thuyn en de stationsomgeving zijn de 400 wooneenheden op de site De Sol absoluut niet nodig om te voldoen aan de woonbehoefte. De enige reden die wij zien waarom het aantal wooneenheden naar boven werd bijgesteld is omdat ze nodig zijn om het project financieel haalbaar te maken.”

Jan De Soete (gemeenteraadslid): “We moeten er naar streven om dit een gedragen project te maken bij en voor onze Blankenbergse bevolking. Dat betekent dat we de beschikbare ruimte optimaal dienen te benutten. Dat kan door de nu ingenomen ruimte voor het golfterrein te reduceren en de vrijgekomen gronden te gebruiken voor andere recreatieve invulling. Wat nu voorligt als golfterrein neemt ongeveer 30 ha oppervlakte in. Het voorziene type is een 9-holes type II maar volgens het Golfmemorandum Vlaanderen kan dit gerealiseerd worden met een oppervlakte tussen de 8 ha en de 40 ha. Er is  dus voldoende marge om de oppervlakte naar beneden bij te sturen. Verder schenken we ook aandacht om het nabij gelegen natuurgebied de Fonteintjes zo veel als mogelijk te beschermen en aandacht te geven bij de opmaak van de plannen aan biodiversiteit.”

 CD&V hoopt via het bezwaar bijsturingen te kunnen bekomen in dit dossier maar heeft uiteraard de ambitie en uitdrukkelijke wens om na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober zelf aan de knoppen te kunnen zitten in het beleid en zo zelf de noodzakelijke bijsturingen in dit dossier te kunnen doorvoeren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.